Cách kiểm tra tài khoản Gmail bị khoá vĩnh viễn chức năng quản lý Maps

Cách kiểm tra tài khoản Gmail bị khoá vĩnh viễn chức năng quản lý Maps

Vào một ngày nào đó tất cả các Google Doanh Nghiệp ( Google Maps) nhận được thông báo khoá tất cả các doanh nghiệp, thì có lẻ đây là Tài khoản của bạn đã vi phạm nguyên tắc. Nên Google đã khoá trên tài khoản luôn chứ không còn khoản từng Google doanh nghiệp đơn lẻ nữa.

Cách 1:

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://business.google.com/locations

Sẽ ra giao diện sau , nếu mọi người chưa đăng nhập hãy đăng nhập rồi sau đó vào đường dẫn trên sẽ ra giao diện như sau

Bước 2: Chọn dấu Cộng và bấm thêm doanh nghiệp như hình mô tả bên dưới

Khi bấm thêm doanh nghiệp sẽ có 2 trường hợp sảy ra:

Trường hợp 1: Nếu Thêm doanh nghiệp mà bước tiếp theo như hình bên dưới thì mail đã bị khoá hoàn toàn, không được phép quản lý maps nào nữa.

Trường hợp 2: Nếu ra giao diện như hình bên dưới, thì tài khoản mail của bạn bình thường, được phép quản lý Google Doanh Nghiệp.

Sưu tầm từ Google Maps’s Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *