Chuyển dữ liệu Google Workspace

Phương án 1: Kmar khởi tạo hệ thống, khách hàng tự chuyển dữ liệu
  • Bước 1: Kmar thay đổi tên miền của khách hàng sang tên miền phụ, toàn bộ email của quý khách sẽ được đổi sang tên miền phụ với toàn bộ các dữ liệu đã và đang có. Mật khẩu không thay đổi, chỉ khách hàng biết, Kmar không được biết.
  • Bước 2: Kmar khởi tạo hệ thống email Google Workspace mới với tên miền chính của quý khách, quý khách thay đổi mật khẩu ngay sau khi nhận được.
  • Bước 3: Quý khách chủ động chuyển dữ liệu email và google drive, google photo từ tài khoản cũ (đang chạy trên tên miền phụ) sang tài khoản mới (đã chạy chính thức trên tên miền chính).
Phương án 2: Kmar khởi tạo và chuyển dữ liệu trọn gói
  • Bước 1: Kmar reset toàn bộ mật khẩu các email của quý khách để có thể đăng nhập vào phục vụ việc cấu hình đồng bộ dữ liệu. Trong suốt thời gian chuyển dữ liệu, quý khách vui lòng không thay đổi mật khẩu.
  • Bước 2: Sau khi Kmar chuyển xong toàn bộ dữ liệu, khách hàng vào tài khoản mới kiểm tra trước khi chuyển hệ thống chính thức. Nếu có dữ liệu nào cần chuyển sang bổ sung, khách hàng có thể truy cập song song cả tài khoản cũ và mới để thao tác.
  • Bước 3: Sau khi xác nhận toàn bộ dữ liệu được chuyển sang đầy đủ. Kmar chính thức chuyển email khách hàng sang hệ thống mới. Hệ thống cũ vẫn tồn tại để khách hàng truy cập cho đến khi hệ thống cũ hết hạn.
Hai phương án khác nhau thế nào ?
  • Điểm khác nhau chính của hai phương án là với Phương án 1, khách hàng tự chuyển dữ liệu. Còn với Phương án 2, Kmar chuyển toàn bộ dữ liệu cho khách hàng, tuy nhiên sẽ cần reset mật khẩu của quý khách để phục vụ việc cấu hình đồng bộ dữ liệu bằng phần mềm.
  • Nếu quý khách lựa chọn Phương án 2, Kmar sẽ ký hợp đồng bảo mật thông tin với quý khách trước khi thực hiện, và toàn bộ thông tin đăng nhập sẽ do đích thân CEO Kmar thực hiện để đảm bảo tính bảo mật cao nhất.