Company Information

Tax/Bank/Delivery Address Information

Các thông tin pháp nhân của doanh nghiệp Kmar Media.

kmar-company-info-200

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KMAR VIỆT NAM

 • Tên quốc tế: KMAR VIET NAM SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED
 • Tên viết tắt: KMAR VINA CO.,LTD
 • Mã số thuế: 0109532274 cấp phép ngày 26/02/2021
 • Địa chỉ: Số 10 phố Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 • Người đại diện: Phạm Nhật Thắng – Tổng giám đốc
 • Email: ceo@kmarmedia.com
 • Số điện thoại: 0362 133 123
kmar-company-info

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KMAR VIỆT NAM

 • Mã số thuế: 0109532274
 • Địa chỉ: Số 10 phố Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 • Người đại diện: Phạm Nhật Thắng – Tổng giám đốc
 • Email nhận hóa đơn: ceo@kmarmedia.com
 • Số điện thoại: 0362 133 123
kmar-company-tax

Thông tin tài khoản cá nhân:

 • Tên ngân hàng: MB BANK chi nhánh Điện Biên Phủ
 • Số tài khoản: 91 9999 9999 969
 • Chủ tài khoản: Phạm Nhật Thắng (Tổng giám đốc)
 • Số điện thoại liên hệ: 0362 133 123

Thông tin tài khoản doanh nghiệp:

 • Tên ngân hàng: MB BANK chi nhánh Điện Biên Phủ
 • Số tài khoản: 0000939516532
 • Tên Công Ty: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ KMAR Việt Nam
 • Số điện thoại liên hệ: 0362 133 123
kmar-company-bank